Disclaimer
  1. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan om creatieve concepten, aanbiedingen, informatie, beeldmateriaal en foto’s die verstrekt worden via deze website op enigerlei wijze te gebruiken.
  2. Linken en verwijzen naar pagina’s van deze site is niet toegestaan tenzij de uitgever/redactie hiervan vooraf op de hoogte wordt gesteld. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) deze website worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij NDC mediagroep c.q. de betreffende auteur.
  3. Op portretten van natuurlijke personen rusten portretrechten van die personen. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan, om zonder voorafgaande toestemming van deze personen, de fotograaf alsmede van degene die de desbetreffende foto op de site heeft geplaatst te printen, op te slaan, te bewerken, of op welke andere wijze dan ook te gebruiken of door derden doen gebruiken.
  4. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan afbeeldingen van werken van beeldende kunstenaars te printen, op te slaan, te bewerken of op welke wijze dan ook te gebruiken of door derden doen gebruiken, behoudens voorzover de stichting Beeldrecht daarmee namens de bij haar aangesloten kunstenaar, dan wel de kunstenaar zelf, daarmee vooraf uitdrukkelijk heeft ingestemd. © 2007 c/o Beeldrecht Amsterdam.
  5. Hoewel NDC mediagroep met betrekking tot de actualiteit en betrouwbaarheid van de informatie op de internetsite, welke ook gedeeltelijk van derden wordt verkregen, de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht heeft genomen kan niet worden ingestaan voor de afwezigheid van eventuele fouten, omissies, snelheid en onvolkomenheden in de verstrekte informatie. NDC mediagroep kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor schade door of als gevolg van de informatie op de internetsite. NDC mediagroep kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van websites die middels een hyperlink via deze website te benaderen zijn. NDC mediagroep behoudt zich te allen tijde het recht voor om foto’s, teksten en/of diensten van de eigen webpagina's te verwijderen.
  6. NDC mediagroep alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, partners en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie en media via internet alsmede technische storingen.
  7. Lezers die inhoud ter publicatie aanbieden in de vorm van teksten, foto’s, video’s of anderszins verlenen door inzending onbeperkt toestemming het materiaal te gebruiken in alle media vormen die door NDC mediagroep worden uitgegeven of ontwikkeld.