Mariska Harbers
Over mij

Advocaat Mariska Harbers uit Emmen kent de verschillende kanten van het bedrijfsleven. Ze werkte voor haar specialisatie in het arbeidsrecht in verschillende functies binnen het bedrijfsleven en op verschillende niveaus. Ze kent zelf de werkvloer, maar ook de directiekamers.

Ze combineerde haar opleiding tot advocaat met haar ervaring in het bedrijfsleven. De kneepjes van het juristen vak en het arbeidsrecht leerde ze op één van de middelgrote kantoren. Ze is daardoor efficiënt en gaat recht op het doel af. Maar ze weet ook hoe belangrijk het is om goed te luisteren en om door te dringen tot de kern van een zaak, een vraag of een conflict, zodat een goede oplossing gerealiseerd kan worden.

Ze is er als zelfstandig specialist in arbeidsrecht steeds voor de cliënt. Die staat voorop. Op ieder moment dat die haar nodig heeft.

facebooktwitterlinkedinemail
blog profielfoto
Alle artikelen
ignore touch
11-01-2019 om 16:00
Een werkgever verzocht het UWV om een ontslagvergunning voor een werknemer omdat diens functie verviel. De onderneming was onderdeel van een wereldwijd concern met één vestiging in Nederland.
ignore touch
05-12-2018 om 16:00
Ook in het arbeidsrecht wordt seksuele intimidatie bestraft. In de onderstaande zaak is te lezen welke factoren bij de beoordeling daarvan een rol spelen.
ignore touch
13-11-2018 om 13:00
Een werkloze met een WW uitkering liet het UWV weten dat hij zou gaan werken op Curaçao. Het UWV stopte daarom de uitkering.
ignore touch
17-10-2018 om 16:00
In de wet staat, kort samengevat, dat werknemers recht hebben op een transitievergoeding bij een onvrijwillig einde van hun dienstverband als ze meer dan twee jaren bij de werkgever werkzaam zijn.
ignore touch
05-09-2018 om 11:00
Ook deze zomer kregen vakantiegangers te maken met stakende piloten. Mogen werknemers altijd staken? Het stakingsrecht staat niet in de wet, maar is gebaseerd op het Europees Sociaal Handvest dat...
ignore touch
01-08-2018 om 11:00
In 2017 besloot de bezorgservice Deliveroo om tijdelijke arbeidsovereenkomsten niet meer te verlengen. Bezorgers konden daarna alleen als zelfstandige voor Deliveroo werken op basis van een...
ignore touch
07-06-2018 om 11:00
Emmen - Een werknemer mag altijd ontslag nemen. Hij hoeft daarvoor geen toestemming te vragen aan het UWV of de kantonrechter. Hij moet wel een opzegtermijn in acht nemen. De wettelijke...
ignore touch
09-05-2018 om 13:00
Zoals ik al eerder heb geschreven in deze column is er veel kritiek geweest op de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Het nieuwe kabinet is dan ook van plan om het arbeidsrecht opnieuw te wijzigen.
ignore touch
09-04-2018 om 13:00
In een arbeidsovereenkomst of een CAO kan een nevenwerkzaamhedenbeding zijn opgenomen. Overtreding daarvan kan grote consequenties hebben.
ignore touch
01-03-2018 om 16:00
Als een werkgever meent dat een werknemer onvoldoende functioneert, moet hij deze daarvan op de hoogte brengen en hem de kans geven om zijn functioneren te verbeteren. Daarbij moet voldoende hulp...
ignore touch
31-01-2018 om 19:00
Het komt voor dat werknemers in boze of emotionele gesprekken met hun werkgever zeggen dat ze ontslag nemen en nooit meer terug komen. De volgende dag, als de boosheid weer is gezakt, hebben ze...
ignore touch
04-01-2018 om 15:00
Aan het begin van het nieuwe het jaar vertel ik u graag nog over één van de zaken die in 2017 veel aandacht hebben gekregen op internet. Een medewerker van een milieustraat moet van zijn...
ignore touch
05-12-2017 om 13:00
Het komt steeds vaker voor dat werknemers stiekem gesprekken met werkgevers opnemen. Hij hoeft geen toestemming te vragen van de werkgever en hoeft hem ook niet te vertellen dat hij het gesprek...
ignore touch
21-11-2017 om 15:00
In het regeerakkoord zijn wijzigingen aangekondigd in het arbeidsrecht. Ik vermeld de belangrijkste hier kort.
ignore touch
31-10-2017 om 14:00
In het regeerakkoord zijn wijzigingen aangekondigd in het arbeidsrecht. Ik vermeld de belangrijkste hier kort.
ignore touch
17-10-2017 om 11:00
Als een werknemer zich ziek meldt, laat de werkgever hem meestal oproepen door een bedrijfsarts. Die beoordeelt dan of de werknemer arbeidsongeschikt is en wat zijn beperkingen en mogelijkheden zijn.
ignore touch
13-09-2017 om 10:00
Veel werknemers hebben een zakelijk e-mailadres. Dat is bedoeld voor communicatie met klanten, collega’s etc. In deze e-mails komen soms ook persoonlijke dingen aan de orde.
ignore touch
09-08-2017 om 17:00
Tot grote vreugde van velen is de vakantieperiode weer aangebroken. Massaal vertrekken Nederlanders naar hun vakantiebestemming.
ignore touch
06-07-2017 om 10:00
Als een werknemer zich ziek meldt, is het aan de bedrijfsarts om te beoordelen of hij daadwerkelijk arbeidsongeschikt is.
ignore touch
12-06-2017 om 10:00
De vakantie komt weer in zicht en veel mensen gaan er dan op uit. Dat is leuk maar ook kostbaar. Werknemers kunnen vakantiedagen opnemen en in dat geval wordt het loon tijdens hun vakantie...
ignore touch
04-05-2017 om 16:00
Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid hebben werknemers die tenminste twee jaar in dienst zijn geweest bij onvrijwillig ontslag in principe recht op een transitievergoeding.
ignore touch
06-04-2017 om 09:00
Een werkneemster werkte sinds 2007 als trainer. Vanwege de opvang van haar vijf kinderen had zij haar werkrooster afgestemd op dat van haar partner.
ignore touch
06-03-2017 om 13:30
Ontslag op staande voet is voor een werknemer de meest ingrijpende vorm van ontslag. Niet alleen is hij plotseling werkloos, hij heeft ook geen recht op een WW-uitkering.
ignore touch
01-02-2017 om 16:00
Arbeidsrecht gaat vaak over zaken waarin werknemers ontslagen worden.
ignore touch
05-01-2017 om 10:00
Het arbeidsrecht stond in het jaar 2016 in het teken van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Deze wet is nu ruim een jaar van kracht en uit de eerste evaluaties blijkt dat er veel kritiek is.
06-12-2016 om 18:00
Cameratoezicht op de werkplek, om bijvoorbeeld diefstal of vernieling te voorkomen, komt steeds vaker voor. Dit kan een inbreuk op de privacy van werknemers vormen. Daarom moet cameratoezicht aan...
ignore touch
17-11-2016 om 09:30
Het gebruik van de mobiele telefoon tijdens het werk leidt tot veel jurisprudentie. Ik deel graag de volgende casus met u.