vinkje
DE STELLING
poll
Klimverbod hunebedden
Het klimverbod op hunebedden moet gelden voor alle hunebedden in Drenthe, ook in de gemeente Coevorden.
dossiers
Een 31-jarige man uit Klazienaveen is in de vroege ochtend van vrijdag 3...
In de rubriek Emmen.Toen laten we elke week een foto zien van Emmen uit ...
Een historische dag voor het Drentse voetbal én in het bijzonder voor E...
Niet alleen zijn archief blijkt indrukwekkend. Van hetzelfde kaliber zij...
Emmen

Wethouder Jisse Otter: 'Voorzieningen moeten op peil blijven'

Geplaatst op zaterdag 2 augustus 2014 08:25
  • Jisse Otter © Menheere Media

pinterestmail

Emmen - Emmen moet de komende jaren 10 miljoen euro bezuinigen maar het college van B&W is niet van plan zwembaden, sporthallen en dorpshuizen te sluiten.

'Er moet hard gesneden worden maar het voorzieningenniveau in de dorpen en wijken moet op peil blijven.' Deze belofte komt van wethouder Jisse Otter, sinds eind mei de gemeentelijke schatkistbeheerder. Na de zomer komt het college met voorstellen waar de bezuinigingsklappen wel vallen. In november beslist de gemeenteraad hierover tijdens de begrotingsbehandeling. De Wakker Emmen-bestuurder hoopt dat de bezuinigingspijn verzacht kan worden als de Emmenaren minder afhankelijk worden van de gemeente.

'Meer creatieve ideeën'

Hij wijst op de voetbalvereniging Weerdinge die een forse besparing realiseerde door over te stappen op LED verlichting voor haar trainingsveld. Of SVBO waar een veld plaats maakt voor industrie. Als alternatief krijgt men een kunstgrasveld. Dat is ook in de winter goed te bespelen en dus komen er meer kantineinkomsten binnen. `Ik hoop op meer van dit soort creatieve ideeën. Clubs die bij elkaar in de buurt liggen zouden bijvoorbeeld hun trainingsvelden kunnen bundelen', filosofeert Otter voor zich uit. Belonen voor dit soort creativiteit is tenslotte ook bezuinigingen.

Geen lijken in de kast

De gemeente zal het niet dwingen maar wel proberen te stimuleren, benadrukt hij. Otter is tevreden over de samenwerking in het college. Het klikt, ja ook met Bouke Arends (PvdA), de vorige wethouder van financiën.
Er is wel sprake van tegenvallers in de gemeentelijke financieën maar die waren bekend, dus echte lijken in de kast heeft hij nog niet aangetroffen, al heeft hij er wel naar gezocht.

Voor de verkiezingen had hij namelijk heel wat minder vertrouwen in zijn voorganger en het college. Hij beloofde de kamer van Arends grondig te doorzoeken op financiële lijken. Wel wijst Otter er op dat de afgelopen jaren de reserves van de gemeente grotendeels zijn ingezet en dat de portemonnee nu wel leeg is. Gekscherend wijst hij erop dat Wakker Emmen nu echt de baas is in Emmen. Met de rest van het college op vakantie zijn Jisse Otter en Rene van der Weide alleenheersers in Emmen...

whatsappTip de redactie via WhatsApp! Voeg 'Emmen.nu' toe als contact in uw telefoon, 06-5751 5176, en stuur ons uw tips, foto’s en video’s.
REACTIES (18) Plaats een reactiereacties
profielfoto
2 Aug 2014 09:06
Louisa Drenthe
wat is Macht toch voor sommigen een fijn gevoel.

Maar goed, voorzieningenpeil niet omlaag in wijken en dorpen. Mooi. DPE next gaat ook ongewijzigd door, alsmede het Theater.
College heeft gezegd, geen windmolens. Aangezien Provincie deze maand zelf beslissingen gaat nemen over de "resterende" 95 MW was het toch ?? Nou ja, in elk geval ging het in totaal voor Coevorden en Emmen om 135 MW waarvan Munniksma heeft gezegd dat die sowieso in Coevorden en Emmen geplaatst gaan worden.

Als het College zo machtig is en zo standvastig als ze dit geuit hebben naar alle inwoners, zal het geheel nog een behoorlijk kostenplaatje voor Emmen op gaan leveren. Moet Emmen bezwaar aantekenen, naar rechter e.d. om ze toch proberen tegen te houden.

Maar waar gaan we nu met zijn allen op bezuinigen dan ? 10 miljoen moet er bezuinigd worden. Wakker Emmen riep continu dat WMO Noodzaak is en er niet verder in gesneden mag worden.

Sport, onvoorstelbaar dat daarin gesneden wordt gezien het feit dat Wakker Emmen aan het roer staat . Subsidiebeleid, dat zijn ze nu al aan het afschaffen.Alles tot 1000 euro is al weg, de rest zal volgen. Scheelt wel dat CQ nu geen subsidie meer nodig heeft, wat kregen ze ?? 1.5 miljoen ofzo ?

November is wel gruwelijk laat om te vertellen waar de klappen gaan vallen. Niet echt fair richting de mensen die het gaat treffen. Aangezien de decentralisatie, kortingen bijstand e.d. al vanaf 1 januari 2015 in zullen gaan.


profielfoto
2 Aug 2014 09:23
. Emmertje.
Voor CQ komt vast wel wat anders in de plaats. Die subsidie kun je niet zomaar in je zak stoppen.
Maar verder? Ben heel benieuwd waar die 10M vandaan moet komen. Gemiddeld 100 euro per inwoner. Zou je toch iets van moeten merken.
profielfoto
2 Aug 2014 09:09
Louisa Drenthe
En even een noot richting Jisse Otter zelf...

Jammer dat je "gekscherend" even aan de journalist moet laten weten dat jullie de baas zijn en Van der Weide en Otter alleenheersers zijn op dit moment.

A... wethouders zijn niet de "baas" van een gemeente. Ze zijn uitvoerders.
B.... de gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan binnen gemeente. En aangezien volgens mij van elke partij wel een raadslid op dit moment in Emmen is..

Het laatste stukje in dit artikel toont het "ware gezicht" van deze partij ?? Sorry...maar jullie hebben volledig de verkeerde afslag genomen volgens mij na 19 maart.
profielfoto
2 Aug 2014 09:29
Levens Genieter
Taken wethouders

De wethouders besturen samen met de burgemeester de gemeente.

Taakgebieden wethouders

De gemeenteraad bepaalt welk taakgebied een wethouder krijgt. Bijvoorbeeld onderwijs, financiën, huisvesting of sport. De wethouder komt op voor de belangen van zijn taakgebied. Wethouders hebben hierover overleg met ambtenaren van het Rijk en de provincie. Ze hebben ook gesprekken met bewoners, bedrijven en organisaties.

Taken college van burgemeester en wethouders (B&W)

Het college van burgemeester en wethouders voert de besluiten van de gemeenteraad uit. Het college voert ook wetten en regelingen van het Rijk en de provincie uit (medebewind). Voorbeelden daarvan zijn de Wet werk en bijstand (Wwb) en de Wet milieubeheer (Wm). Het college is verder verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente.
Het college heeft een aantal taken uit de Gemeentewet overgenomen die vroeger door de gemeenteraad werden gedaan. Een voorbeeld is benoeming en ontslag van ambtenaren. Deze taken zijn naar het college overgegaan als gevolg van de Wet dualisering gemeentebestuur.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/wethouders/taken-wethouders

Taken raadsleden

Raadsleden bepalen de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente en controleren of het college van burgemeester en wethouders dit goed uitvoert. De gemeenteraad maakt de begroting en controleert het financiële jaarverslag van de gemeente. Ieder raadslid is een volksvertegenwoordiger. Een raadslid moet dus goede contacten met de inwoners hebben.
Praktische zaken
Raadsleden behandelen veel praktische zaken in de gemeente, zoals verkeer, milieu, gezondheidszorg, cultuur en sport. De raad maakt ook algemene regels (verordeningen) waar inwoners van de gemeente zich aan moeten houden. De taken van de gemeenteraad staan in de Gemeentewet.
Rolverdeling
Er is een duidelijke rolverdeling tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De raad heeft bijvoorbeeld het recht om onderzoek te doen naar het bestuur van het college van burgemeester en wethouders. Deze verdeling staat in de Wet dualisering gemeentebestuur.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/raadsleden/taken-raadsleden

Taken burgemeesters

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders (B&W). Hij is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Ook kan hij een aantal taken op een specifiek gebied (portefeuilles) hebben, bijvoorbeeld financiën.
Voorzitter van de gemeenteraad
De gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen van het bestuur en controleert het college van B&W. De raad bestaat uit gekozen volksvertegenwoordigers. De burgemeester zorgt, als voorzitter, voor een goed verloop van de vergadering. Een burgemeester is zelf geen lid van de gemeenteraad en mag dus niet stemmen of onderwerpen inbrengen. Hij mag wel tijdens de vergadering aan de beraadslagingen deelnemen. Meer informatie over de rolverdeling van gemeentelijke bestuursleden staat in de Wet dualisering gemeentebestuur.
Voorzitter van het college van burgemeesters en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders bestuurt de gemeente. De burgemeester ziet toe op de tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het beleid. De burgemeester kan zelf onderwerpen voorstellen en in het college bespreken. De gemeenteraad controleert het college van B&W.
Verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid
De burgemeester is verantwoordelijk voor de veiligheid in de gemeente. Hij moet overlast en ordeverstoringen aanpakken en ook voorkomen dat er overlast ontstaat. Hij mag bijvoorbeeld openbare bijeenkomsten verbieden als hij geen garantie voor de veiligheid kan geven.
De burgemeester is lid van het bestuur van de regionale brandweer en heeft het gezag over de politie. Hij is lid van het bestuur van de politieregio en hij heeft taken in het beheer van het regiokorps.
Andere taken
De burgemeester kan ook taken hebben op een specifiek gebied, bijvoorbeeld personeel en organisatie, financiën en economische zaken of voorlichting en public relations. Het college van burgemeester en wethouders (B&W) beslist welke taken (portefeuilles) de burgemeester krijgt.
Verder heeft de burgemeester een centrale rol bij het verlenen van Koninklijke onderscheidingen aan inwoners van de gemeente.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/burgemeesters/taken-burgemeestersprofielfoto
2 Aug 2014 09:42
G Langius
Als een blad aan de boom omgedraaid, deze meneer Otter, zo te lezen. schuift nu al snel aan bij wethouder Bouke Hekking . Is al een beetje een echte politicus aan het worden. Let dus in het vervolg goed op zijn mooie woorden, maar nog meer op zijn daden. Compas heeft zo te lezen deze ronde niets te vrezen op voorzieningen niveau. Het CDA kan tevreden zijn. want onthoud het volgende: zwembaden, sporthallen en dorpshuizen worden niet gesloten, maar meer zelfredzaamheid en financiële inbreng van andere partijen. Het geld moet toch ergens vandaan komen.
Dit alles volgens de plannen van meneer Otter, een van de twee alleenheersers van Emmen. Als je daar niet over hebt nagedacht begin je er ook niet over, de wens is vakmensen vader van de gedachte, meneer Otter.
Alhoewel dat laatste ook weleens een van de frequent voorkomende omissies van de redactie zou kunnen zijn.
profielfoto
2 Aug 2014 09:47
G Langius
Vakmensen is een omissie van mijn kant, vervangen door ....de..
profielfoto
2 Aug 2014 09:53
Levens Genieter
Emmen - Emmen moet de komende jaren 10 miljoen euro bezuinigen maar het college van B&W is niet van plan zwembaden, sporthallen en dorpshuizen te sluiten.


Rentekosten op jaarbasis 8 ton, zo stellen raadsleden.

Maar dit door het rijk ingezette overloopbeleid faalde tot nu toe: slechts 1 bedrijf vestigde zich en dat ging deze week failliet. De tuinders blijken niet te sturen en het Rundedal is onder meer in gebruik als paardenwei. Maar wel is inmiddels zo'n 30 miljoen overheidsgeld gepompt in het beoogde tuinbouwgebied. Rentekosten op jaarbasis 8 ton, zo stellen raadsleden.

http://www.groentennieuws.nl/artikel/41227/rss.xml

De rente lasten voor het Rundedal zijn blijkbaar al 8 ton.
Gelet op de missers die nog meer zijn gemaakt, o.a. Delftlanden, parkeergarage en een achtergestelde lening van 22 miljoen aan het Dierenpark, zijn de rente lasten blijkbaar enkele miljoenen.

Dat deze kosten bekend waren bij de gemeente is mijn inziens niet de relevantie van het verhaal.
Wat wel relevant is, is wie de veroorzaker van deze missers zijn.

Faillissement voor energiebedrijf Rundedal
donderdag, 08 juli 2010


Energiebedrijf Rundedal (EBR) is failliet, dat meldt het Dagblad van het Noorden. De gemeente Emmen heeft als enig aandeelhouder het faillissement aangevraagd.

Volgens de wethouders Nynke Houwing (VVD) en Jan Kuper (CDA) kostte het EBR-avontuur de gemeente 2,4 miljoen euro.

http://www.energiek2020.nu/transitiepaden/duurzamere-elektriciteit/meer/detail/faillissement-voor-energiebedrijf-rundedal/#.U8qHDmflroY

http://www.gemeenteraademmen.nl/fileadmin/files/ris/Rekenkamercommissie/Rekenkamer__Onderzoek_Rundedal_130507.pdf

Zoals door Wakker Emmen eerder al aangegeven werd er te makkelijk met te veel geld gestrooid.
De gemeente gaat het schip in en laat zich de politieke spelregels voorschrijven, zegt fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij Wakker Emmen, René van der Weide. ‘Dat het dierenpark zoveel bezoekers verliest, heeft het aan zichzelf te danken. De focus is verlegd naar de nieuwe locatie. Er is niet geïnvesteerd. En dan kan de gemeente, met wethouder Arends aan het roer, opdraaien voor dat wanbeleid van dezelfde Arends bij het dierenpark. Als het dierenpark op de oude plek gaat investeren, kan het in 2014 en 2015 zwarte cijfers schrijven. Daar kan de gemeente wat ons betreft best jaarlijks 1 miljoen aan bijdragen.’

http://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/emmen-kiest-voor-doodeng-miljoenenproject.2082233.lynkx

Het klikt, ja ook met Bouke Arends (PvdA), de vorige wethouder van financiën

Er is niet geïnvesteerd. En dan kan de gemeente, met wethouder Arends aan het roer, opdraaien voor dat wanbeleid van dezelfde Arends bij het dierenpark.

Arends niet schuldig wel verantwoordelijk voor dierentuin

Gepubliceerd: 30 oktober 2010, 16:17 uur
Laatste wijziging: 25 april 2012, 23:49 uur

EMMEN - Bouke Arends voelt zich als ex-President Commissaris van het Dierenpark Emmen wel verantwoordelijk, maar niet schuldig aan de financiële malaise bij de dierentuin.
Dat zei hij zaterdag in het Radio Drenthe-programma Cassata.

Arends, die nu wethouder is in Emmen, was vanaf 2006 tot eind 2009 voorzitter van de Raad van Commissarissen bij het dierenpark. Volgens onderzoeksrapportages ging het in die jaren bergafwaarts met het park, maar volgens Arends kreeg hij pas in november 2009 een serieus signaal dat er verlies dreigde. Dat ging om negen ton. Dat er kort na zijn vertrek ineens 1,4 miljoen verlies was over 2009, wat later zelfs 2,4 miljoen bleek, vond hij zeer opmerkelijk. Arends vindt dat hij op basis van de cijfers van toen, de goede beslissingen heeft genomen.

http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/arends-niet-schuldig-wel-verantwoordelijk-voor-dierentuin

Jisse Otter: `Financieel drama ligt op de loer'
Geplaatst op vrijdag 14 maart 2014 09:45

Resultaatgerichter
`Er zit een hoop bureaucratie omheen', gaat Otter verder. `Volgens mij kan de gehele gang van zaken een stuk resultaatgerichter en daarbij ook directer. Dat zou door een wethouder aangestuurd moeten worden.' Mocht Wakker Emmen in het nieuwe college komen, dan ziet Otter voor zichzelf geen rol weggelegd als wethouder. `Wakker Emmen heeft een aantal mensen met bestuurlijke ervaring in het bedrijfsleven en overheid, zodat we prima in staat zijn om één of meerdere wethouders te leveren.'
Verliezen
Zou het mis gaan met het nieuwe dierenpark, dan is het drama niet te overzien. De verliezen lopen dan op tot boven de € 250 miljoen. Een groot deel van de investeringen moet terugverdiend worden uit grondverkopen en parkeeropbrengsten. De gemeente zelf geeft in haar rapportages hierover een somber beeld. Dan zijn er ook miljoenen subsidies waar geen zekerheid over is en dan moet alles nog eens gebouwd worden zonder tegenvallers. Dit lijkt bijna onmogelijk gezien de geschiedenis van Emmen bij grote projecten. Kortom, ik hoop het niet, maar een financieel drama ligt op de loer.'
http://www.emmen.nu/nieuws/regio/313014/jisse-otter-financieel-drama-ligt-op-de-loer.html

Maar blijkbaar is het nu allemaal anders en zijn deze woorden niet zo geloofwaardig meer.


Alternatieve plannen
De bestuurder ziet dit niet als een tegenslag want hij heeft zijn alternatieve plannen al in concept klaar. Otter wil een deel van de 10 hectare ombouwen in een stadspark. ‘Een soort Westerpark als in Amsterdam met ruimte voor horeca, picknickplekken, festivals en misschien wel een openluchtzwembad of ijsbaan. Het is er de perfecte plek voor en het brengt nieuw leven in hartje centrum.’

Duidelijk is wel dat de gemeente niet de boer op gaat met het dit groene hart van Emmen centrum.
( Een groot deel van de investeringen moet terugverdiend worden uit grondverkopen en parkeeropbrengsten )
profielfoto
2 Aug 2014 10:00
G Langius
Mooi gedaan, meneer Knip en Plak. Wordt er op kinderopvang ook bezuinigd?
profielfoto
2 Aug 2014 12:25
amu sant
Maak je geen zorgen, jij wordt wel door de buren opgevangen.
profielfoto
2 Aug 2014 12:34
amu sant
Het is weer overduidelijk, bedankt voor je informatie en ik weet nu weer waarover ik praat. Per slot, een advocaat/jurist put ook zijn kennis uit de jurisprudentie, gelukkig maar. Je zal er maar één nodig hebben, die niet ALLES kan onthouden. Maar dan is het een "slechte" advocaat/jurist en je zit vroegtijdig in de problemen, zo zijn we toch? Blijf maar lekker doorgaan en de negatievelingen hebben jouw commentaren één keer zo hard nodig!!!!
profielfoto
2 Aug 2014 10:09
Geert Geertsen
De clubs die als eerste in aanmerking komen voor een fusie volgens de lijst van WAKKER.EMMEN zijn de handbalclubs Hurry UP en E & O. Als de wethouder dit zou kunnen regelen, dan zou dat een prestatie zijn.
Het lijkt me echter zeer zinvol dat Wakker.Emmen de door mij genoemde lijst zo spoedig mogelijk openbaar maakt.
Ook diverse voetbalclubs kunnen de borst al nat maken.
profielfoto
2 Aug 2014 10:26
sjef van oekel
Deze belofte komt van wethouder Jisse Otter....let heel goed op het woordje belofte.
Een politicus die iets belooft....dat gaat goed komen (not)
Het wachten is alleen op het moment dat het eerste zwembad, dorpshuis of sporthal de deuren sluit, eens kijken waar die dan blijft met zijn belofte.
profielfoto
2 Aug 2014 11:29
Levens Genieter
Wel wijst Otter er op dat de afgelopen jaren de reserves van de gemeente grotendeels zijn ingezet en dat de portemonnee nu wel leeg is.

Emmen - De gemeente Emmen staat er financieel goed voor en sluit 2013 af met een overschot van 4,4 miljoen euro.

Gemeente Emmen heeft financiën op orde
Geplaatst op dinsdag 29 april 2014 19:48

Emmen - De gemeente Emmen staat er financieel goed voor en sluit 2013 af met een overschot van 4,4 miljoen euro. Dit maakte wethouder Bouke Arends bekend tijdens de presentatie van de jaarrekening over 2013.
De zwarte cijfers worden veroorzaakt door incidentele meevallers. Zo kreeg Emmen meer onder andere meer geld uit het gemeentefonds dan verwacht, 1,4 miljoen euro in totaal en was de gemeente bovendien 4 ton minder kwijt aan werkvoorzieningsschap Emco. Ook bij de centrumvernieuwingsoperatie kwam een meevaller van 6 ton tevoorschijn. Dat bedrag gaat in een reservepotje om eventuele toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen. In eerste instantie rekende de gemeente nog op een fors tekort.

Ook bij de centrumvernieuwingsoperatie kwam een meevaller van 6 ton tevoorschijn.

De meevaller bij de tunnel was toch 11 miljoen?

'Nieuwe tunnel verdient een naam'

Geplaatst op woensdag 5 februari 2014 09:20

Nu is er echter een voordeel op de tunnel van maar liefst 11 miljoen, waarvan 2 miljoen gaat naar het opknappen van het marktplein.

http://www.emmen.nu/nieuws/emmen/307915/nieuwe-tunnel-verdient-een-naam.html


profielfoto
2 Aug 2014 12:33
Durk Waringa
Niks zeggend prietpraat van de wethouder met een hoog "ga maar rustig slapen, wij letten op de winkel" - gehalte. De werkelijke problemen schuiven ze voor zich uit. Bedankt Wakker Emmen!!!
profielfoto
2 Aug 2014 13:16
Piet Pietesma
Ben blij dat de meeste reageerdertjes hier het niet voor het zeggen hebben, wat een onzin, uit zijn verband gerukte citaten en verzinzinsels lees ik hier.
Ga lekker in de zon liggen mensen, daar is iedereen bij gebaat.
profielfoto
2 Aug 2014 13:30
Vergeet Me nietje
@Piet, gelijk heb je, tenslotte komt de zon zonder of met bezuinigingen, voor niets op, ik lig al te bakken.
profielfoto
2 Aug 2014 18:18
T Bos
Geloof niets van dat praatje
profielfoto
4 Aug 2014 10:19
Schobbe Jaques
Geen lijken in de kast? Die noteren we..

Tot zover het eventuele argument van de pro-Wakker Emmen mensen dat eventuele toekomstige miskleunen en tegenvallers nog kwamen door zaken uit het verleden.
LAAT EEN BERICHT ACHTER

U moet zijn ingelogd om een bericht te kunnen plaatsen. Log in of registreer je om een reactie te kunnen plaatsen.