dossiers
Een historische dag voor het Drentse voetbal én in het bijzonder voor E...
In de rubriek Emmen.Toen laten we elke week een foto zien van Emmen uit ...
Publicaties van de jaarlijkse Zuidenveldtentoonstelling in Zuidoost-Dren...
Festival Retropop in Emmen is in 2018 toe aan zijn 17e editie. Op het fe...
Emmen

Tichelaar: ‘Trots zijn op Drentse parels, schouders onder banen en onderwijs’

Geplaatst op dinsdag 10 januari 2017 17:15
 • © Rene Legerstee

 • © Rene Legerstee

 • © Rene Legerstee

 • © Rene Legerstee

 • © Rene Legerstee

 • © Rene Legerstee

 • © Rene Legerstee

 • © Rene Legerstee

 • © Rene Legerstee

 • © Rene Legerstee

 • © Rene Legerstee

 • © Rene Legerstee

 • © Rene Legerstee

 • © Rene Legerstee

 • © Rene Legerstee

 • © Rene Legerstee

pinterestmail

Assen – Drenthe mag trots zijn op haar recreatieve en culturele parels, maar mag de ogen ook zeker niet sluiten voor zaken die behoorlijk mis gaan in de provincie. En daar moet hard aan gewerkt worden.

Dat zei Jacques Tichelaar, commissaris van de koning in Drenthe, dinsdag tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. Eerst de positieve dingen die Drenthe vorig jaar bewerkstelligde. Zoals het explosief groeiende aantal overnachtingen in de provincie, vakantiegangers die maar liefst één miljard euro uitgaven in Drenthe, dat door recreanten tevens als dé fietsprovincie werd uitgeroepen. De realisatie van Wildlands in Emmen.

Tichelaar: ‘Ook hebben we in 2016 het prachtige nieuwe Atlastheater geopend in Emmen. Het is zo mooi, dat we nu al weer op zoek moeten naar een nieuwe directeur!’

Globetheater

Hij wees tevens op het bijzondere Globetheater in Diever. ‘Het is wel opmerkelijk dat er binnenkort bankjes in gemonteerd moeten worden. In het Engelse Shakespeare-theater staat het publiek tijdens de voorstelling. Drenten willen dat niet. Wij zitten liever.’

‘En natuurlijk hadden we in 2016 ook het Pauperparadijs in Veenhuizen. Het was zo’n groot succes dat voor het vervolg komende zomer al tienduizenden mensen op de wachtlijst staan. En we hadden de eerste editie van de Bluesopera in Grolloo; het geweldige initiatief van Johan Derksen. Ik reken er op dat we hier binnen vijf jaar ons eigen Woodstock hebben. Met 60.000 bezoekers!’

Keerzijde

Maar de Drentse medaille heeft ook een keerzijde, aldus Tichelaar. Hoge werkloosheid, lage inkomens, ruim 11.000 Drentse kinderen de opgroeien in armoede, 4000 gezinnen bij de Voedselbank, zwakke scholen, 45.000 laaggeletterden in Drenthe, een hoog ziekteverzuim, ongezonde levensstijl, alcoholmisbruik, geweld en verwaarlozing achter de voordeur. ‘Voor veel van deze zaken geldt: Drenthe gaat aan kop.’

En dat mag niet doodgezwegen worden, vindt Tichelaar. ‘In Amerika heb je ook gebieden die economisch achterblijven. Er zijn overeenkomsten met wat er hier gebeurt in Zuidoost-Drenthe, de Veenkoloniën, Oost-Groningen. De maakindustrie is totaal weg, het opleidingsniveau is laag. Veel mensen zijn werkloos, arm. Mensen voelen dat ze buiten de boot zijn gevallen. Al generaties achtereen.’

Onmacht en boosheid

Dat werkt, zo meent de commissaris, onmacht en boosheid in de hand. ‘En ze die mensen dus gevoelig voor populisten, die zondebokken aanwijzen. Zonder overigens een oplossing te bieden voor de problemen. De overheid moet oppassen dat ze `de straat’ niet verliest. Mensen houden zich niet meer koest. Wat verwacht u van de verkiezingen, op 15 maart? Gelooft u mij: zo komt het niet goed.’

Want hoe kan het nou zijn dat er kabinet na kabinet steeds wordt gekozen voor de stad, met name voor de Randstad?, vraagt Tichelaar zich af. ‘Dan kun je wel volhouden: de overheid is er niet voor het scheppen van banen. Maar ik zeg: Waarom niet? De overheid heeft toch ook een zorgplicht voor haar mensen in de regio’s die het moeilijk hebben? Waarom zou de rijksoverheid hier in Noord-Nederland niet kunnen stimuleren dat rijksdiensten en bedrijven meer mensen in dienst nemen? En waarom zou je als overheid deze regio niet de armslag geven om haar eigen economische beleid te voeren?’

Met meer beleidsruimte en met minder regels, aldus Tichelaar. ‘Zodat we hier zelf kunnen bepalen wat we verstaan onder staatssteun. En hoe we ons geld economisch en maatschappelijk willen investeren.’

Taskforce

En deed Tichelaar een oproep aan werkgevers en werknemers, om samen met gemeenten en de provincie een Taskforce in het leven te roepen. ‘Niet een commissie die weer een zoveelste rapport gaat afscheiden, maar een Taskforce die echt iets gaat doen aan de hoge werkloosheid. Die een substantieel verschil wil maken.’

Volgens de commissaris moet er een banenplan komen en een plan om het Drentse onderwijs (‘Misschien wel de belangrijkste economische factor’) beter op orde te krijgen. ‘De resultaten hiervan moeten al in 2018 te meten zijn. Slagen we niet, dan blijven we achteruit boeren. Dan blijven we krimpen. In economische zin, in inkomen, in inwonertal en in maatschappelijk en sociaal opzicht.’

whatsappTip de redactie via WhatsApp! Voeg 'Emmen.nu' toe als contact in uw telefoon, 06-5751 5176, en stuur ons uw tips, foto’s en video’s.
REACTIES (2) Plaats een reactiereacties
profielfoto
10 Jan 2017 22:41
Joost vanuit z'n stamkroeg
Nog een banenplan Tichelaar??
Heeft Bijl (i.s.m zijn andere pvda burgemeesters) nog niet genoeg geld over de balk gesmeten met zijn banenplannen??
Banenplannen die werkelijk geen één aan het werk hebben geholpen.
Of wel Tichelaar??
profielfoto
15 Jan 2017 13:37
Levens Genieter
Drenthe mag trots zijn op haar recreatieve en culturele parels, maar mag de ogen ook zeker niet sluiten voor zaken die behoorlijk mis gaan in de provincie. En daar moet hard aan gewerkt worden.

Verbeter de wereld en begin bij U zelf.

De groeibriljant die niet wilde groeien

Het begint als een droom. Het hightech project met sensoren zet Drenthe op de kaart, voorspellen bestuurders in 2006. De provincie zal het imago van hunebedden en fietspaden eindelijk ontstijgen.
Drenthe omtoveren tot bakermat van de ontwikkeling van sensortechnologie, dat is in 2006 het idee. Het project zal een impuls voor de regionale economie betekenen. Veel nieuwe banen, wetenschappers die de wereldtop bereiken, multinationals die in Drenthe investeren. In die droom wordt 50 miljoen euro geïnvesteerd. Europa, het Rijk, SNN, de provincie, de gemeente Assen, iedereen betaalt mee.

Kritisch toezien

De overheid worstelt met het sensor-avontuur. Zo moet de provincie Drenthe als subsidieverlener kritisch op het project toezien, maar tegelijkertijd zit commissaris van de Koning Jacques Tichelaar als adviseur aan tafel. Een onhandige dubbelrol. Wethouder Maurice Hoogeveen roemt als ambassadeur de kansen van Sensor City en krijgt dan van de raad op zijn kop omdat hij niet eerlijk vertelt hoe slecht het gaat.

Waterbedrijf laat 13 miljoen euro weglekken

Assen - Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) moest 13 miljoen euro verlies nemen op projecten in Indonesië. De Raad van Commissarissen wist van niets en ook de provincie en de gemeenten waren niet op de hoogte. De politiek eist nu duidelijkheid.

Waterleidingmaatschappij Drenthe is al vanaf begin jaren negentig internationaal actief. Eerst in Kenia in het project 'Water voor de Masai', later ook in Oost-Indonesië. Dat laatste project liep echter uit op een financieel drama.

Verlies

En dat ging goed totdat het Drentse waterbedrijf het jaar 2014 afsloot met 1,3 miljoen euro verlies. De tekorten hadden te maken met de manier waarop schulden en activiteiten in Indonesië werden gewaardeerd.
Accountantsbureau PriceWaterhouseCoopers (PwC) en directeur Karst Hoogsteen van de WMD verschilden enorm van mening over de manier hoe de projecten in Indonesië in de boekhouding moesten worden verwerkt. De accountant weigerde zelfs de jaarrekening te ondertekenen.
Hoogsteen besloot vroeger dan gepland als directeur te vertrekken, al zou dat om een andere reden zijn dan het debacle in Indonesië. Hij werd opgevolgd door interim-directeur Peter Glasbeek.

Afschrijving van 13 miljoen

Glasbeek deed na het vertrek van Hoogsteen onderzoek naar de financiële stand van zaken. De WMD bleek gezond, maar de projecten in Indonesië bleken een miljoenenverlies opgeleverd te hebben.
Het bedrijf besloot zelfs de jaarcijfers van 2013 aan te passen en in een keer zo'n 13 miljoen euro af te schrijven.

Informatie

De aandeelhouders, de gemeenten en de provincie Drenthe willen nu meer informatie. Zo zou er een kritisch rapport zijn van het ministerie van Buitenlandse Zaken over de buitenlandse investeringen van de WMD. Dit rapport zou de raad van commissarissen (RvC) echter nooit hebben bereikt.
Ook de Provinciale Staten beschikken niet over alle informatie. Daarom besloot de fractie van de SP om vandaag, woensdag 28 september, een motie in te dienen.
De partij wil dat alle rapporten en brieven van de ministeries over de Indonesische waterprojecten per direct naar de Provinciale Staten gestuurd worden.
De motie kwam niet eens in stemming. Gedeputeerde Bijl zei aan het begin van de vergadering dat de gevraagde informatie wordt opgestuurd.

Tichelaar wist van risico’s waterbedrijf

Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) had al in 2013 haar waterprojecten in Oost-Indonesië versneld moeten afbouwen. Dat gebeurde niet.
Minister van Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen stuurde in 2013 een brief aan de Drentse commissaris van de Koning Jacques Tichelaar waarin zij adviseert alles te herzien. Tichelaar bracht de WMD-toezichthouders echter niet op de hoogte van de inhoud van de brief. Ook deelde hij die niet met zijn eigen provincie Drenthe, de grootste aandeelhouder van de WMD

Jaarverslag Stichting Waterprojecten Oost-Indonesië

Van het bestuur De Stichting Waterprojecten Oost-Indonesië is op 10 mei 2005 opgericht. De doelstelling van de Stichting is het zorgen voor en beheren van financiële middelen ten behoeve van de financiering van waterprojecten in Oost- Indonesië, waaronder begrepen het verwerven en beheren van deze gelden. De Stichting verstrekt leningen aan Tirta Drenthe BV (TAD), een volle dochter van WMD, verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma. Organisatie Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen: J. Tichelaar, voorzitter G. de Vries-Leggedoor, vicevoorzitter S. Kremer, penningmeester K.J. Hoogsteen, secretaris Het bestuur is in het verslagjaar 2011 drie keer bijeengekomen. De belangrijkste onderwerpen van gesprek waren: Stand van zaken en toelichting samenwerking Nederlandse drinkwaterbedrijven en Aceh. Aanvraag ANBI-status. Relatie Stichting SWOI met SNS/ASN, WMD, PT s in Oost-Indonesië. Vaststellen jaarverslag 2010 en jaarrekening Voorstel tot bijstelling van de te heffen rente over het jaar Procedure voorstel financiering SWOI Voorgenomen reis bestuur SWOI naar Indonesië. Contacten met de Indonesische en Nederlandse overheden. Uitvoering en afronding van het aanvullende RNE programma. Eindevaluatie P3SW. Jaarplannen van de waterbedrijven. Voortgang van de projecten in Oost-Indonesië.

Wildlands

Voor Wildlands worden meerdere diensten geleverd. De WMD verzorgt onder andere via dochter E-Qua de warmte- en koudevoorziening voor Wildlands en omgeving en levert elektra aan Wildlands vanuit een Warmte-krachtkoppeling (WKK). BètaWater verzorgt de gehele waterzuivering en waterkringloopsluiting voor Wildlands.
WMD heeft in 2004 aan het zuiveringsgebouw (‘de waterfabriek’) een ‘multimediagebouw’ geplaatst. Dit laatstgenoemde gebouw wordt verhuurd aan Wildlands. In eerste instantie was in dit gebouw
ook een waterkringloop tentoonstelling ondergebracht, maar die is bij de nieuwbouw in 2016 komen te vervallen. Verhuur van het Multimedia gebouw past echter niet in de activiteiten van de WMD.
De verhuur legt een beslag op financiële middelen en verhoogt het financiële risico terwijl WMD niet is ingericht op adequaat vastgoedbeheer. Ook over dit punt maakt de SP zich zorgen. Daarom wil de fractie weten wat de huidige waarde van het multimediagebouw van de WMD is.

DONDERDAG 24 JANUARI 2013, 14:35
Kuper vertrekt als commissaris WMD

EMMEN - Voormalig wethouder van de gemeente Emmen, Jan Kuper, heeft zijn functie als commissaris bij de Waterleidingmaatschappij Drenthe neergelegd.
Kuper is sinds dit jaar als lobbyist in dienst bij het Dierenpark Emmen. En beide functies vallen niet met elkaar te combineren.

De SP in de Drentse Staten stelde gisteren al vragen over een mogelijke belangenverstrengeling van Kuper. De oud-politicus is op 1 januari gestopt bij de WMD.

VRAGEN OVER DE SCHIJN VAN BELANGENVERSTRENGELING.

25-01-2013•

‘Jan Kuper aan de slag bij Dierenpark Emmen’. Je gunt iedereen het beste, maar in dit geval hebben we toch onze vraagtekens bij dit nieuws, meent Oosterlaak van de Drentse SP-fractie. ‘Meneer Kuper is namelijk voormalig wethouder van Emmen en al geruime tijd als zodanig betrokken bij het Dierenpark. Tevens is hij Commissaris bij de Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD). De meerderheid van de Raad van Commissarissen van de WMD waaronder Kuper ging vorig jaar akkoord met een deal waarbij de WMD betrokken raakte bij de financiering van het Dierenpark. Een minderheid van de RvC kon zich niet met de overeenkomst verenigen. Diezelfde Kuper treedt nu zelf in dienst bij het Dierenpark. Een hele hoop belangen spelen kennelijk zo langzamerhand door elkaar. Dat van het Dierenpark, dat van de WMD en drinkwatergebruikers en ook het persoonlijk belang van betrokkene. Belangenverstrengeling past echter niet in het openbaar bestuur’. De SP stelde daarom de volgende vragen:

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe
De heer J. Tichelaar
Postbus 122
9400 AC Assen

Datum: 22 januari 2013

Onderwerp: Schriftelijke vragen (schijn van) belangenverstrengeling commissaris WMD

Geachte voorzitter,

In de lokale en regionale media, ondermeer in het DvhN, stond onlangs het bericht ‘Jan Kuper aan de slag bij Dierenpark Emmen’. Betrokkene, voormalig wethouder van de gemeente Emmen, wordt op dit moment op de website van de WMD aangemerkt als Commissaris. Dhr. Kuper was naar wij uit de notulen van de vergadering van de RvC als Commissaris op mochten maken, een warm voorstander van een constructie ter financiering van de nieuwe dierentuin waarbij de WMD betrokken was. Dhr. Kuper aanvaardt nu een betaalde functie in het projectteam dat de nieuwbouw van het dierenpark Emmen voorbereidt.

De verwevenheid van de bestuurlijke activiteiten van dhr. Kuper voor het Dierenpark en bij de WMD, die nu volgens de berichtgeving wordt voortgezet in een betaalde functie bij het Dierenpark waarbij betrokkene zich zou richten op het relatiebeheer met overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen roept bij de SP-fractie vragen op over (de schijn van) belangenverstrengeling.

In het reglement van de Raad van Commissarissen van de WMD staat hierover ondermeer opgenomen:

TEGENSTRIJDIGE BELANGEN RAAD VAN COMMISSARISSEN EN
BESTUURDER

Artikel 10

1
De leden van de raad van commissarissen zullen elke vorm en schijn van
belangenverstrengeling tussen de vennootschap of haar
dochtermaatschappij(en) en leden van de raad van commissarissen
vermijden.
In verband met het bovenstaande hebben wij de volgende vragen:

1 Is het juist dat dhr. Kuper, lid van, danwel tot voor kort lid van de Raad van Commissarissen van de WMD, betaalde werkzaamheden gaat verrichten voor Dierenpark Emmen?

2 Is het juist dat dhr. Kuper, in zijn hoedanigheid als Commissaris van de WMD, betrokken was in de besluitvorming van de RvC van de WMD waarbij de RvC uiteindelijk akkoord ging met een zakelijke transactie waarbij de WMD en Dierenpark Emmen betrokken waren, een transactie waarin de toenmalige voorzitter van de RvC mevrouw Klip, tevens gedeputeerde, zich niet kon vinden en aanleiding zag haar functie neer te leggen?

3 Bent u met ons van mening dat de integriteit van het openbaar bestuur boven iedere twijfel verheven dient te staan?

4 Bent u met ons van mening dat de schijn van belangenverstrengeling gewekt wordt nu betrokkene aan de slag gaat in een betaalde functie bij het Dierenpark?
Zo ja, bent u van plan als (groot)aandeelhouder WMD met vertegenwoordiger in de RvC uw afkeuring over de gang van zaken te laten blijken? Welke stappen wilt u daarin nemen?

5 Welke ruimte is er naar uw mening in de relatie van de provincie Drenthe met het Dierenpark voor het optreden van genoemde (voormalig) Commissaris van de WMD als relatiebeheerder?

In afwachting van uw reactie,
Hoogachtend,
Namens de SP-statenfractie Drenthe
Philip Oosterlaak

Philips Emmen sluit eind 2016 de deuren

Emmen - De Philips Lighting-fabriek in Emmen gaat in het vierde kwartaal van 2016 zijn deuren sluiten. Dat heeft vanmorgen de directie van Philips aangekondigd. De 130 vaste medewerkers en tientallen flexkrachten verliezen daarbij alsnog hun baan.
Bestuurder FNV Metaal Johan Weijenberg: ‘We zijn teleurgesteld dat het Philips niet is gelukt om een overnamepartner te vinden en volledige werkgelegenheid te behouden voor Zuidoost-Drenthe, zodat de fabriek ongewijzigd kan doordraaien. Bij Chezz Partners heb ik nog geen gevoel. Op dit moment kunnen we de plannen van Chezz en de uitwerking daarvan op de werkgelegenheid onvoldoende overzien.’

Philips-medewerkers houden eigen banenmarkt
Geplaatst op donderdag 27 oktober 2016 16:41

Philips-medewerkers krijgen alsnog ontslag
Geplaatst op dinsdag 14 juni 2016 16:05

Emmen – De 130 medewerkers van de Philips Lighting-fabriek in Emmen hebben alsnog hun ontslag gekregen.
In december kondigde de directie van Philips al aan dat het bedrijf haar deuren in het vierde kwartaal de deuren zou sluiten. Tegelijkertijd werd bekend dat de 130 vaste medewerkers en tientallen flexkrachten hun baan zouden verliezen.

Philips Emmen sluit eind 2016 de deuren
Geplaatst op vrijdag 11 december 2015 12:47
Laatste wijziging: 11 december 2015 13:04

Minister Henk Kamp van Economische Zaken reageert als volgt: 'Deze overeenkomst tussen Phillips, Chezz en de NOM biedt perspectief voor het behoud van kennis en banen in Drenthe. Daarnaast heeft Chezz de ambitie om in de toekomst de productie en ontwikkeling van nieuwe technieken voor het beheren van openbare ruimte en infrastructuur uit te breiden. Dit sluit goed aan bij de ambitie van het kabinet om samen met de regio te werken aan economische structuurversterking in Noordoost Nederland.'
Klik hier om de volledige brief van minister Kamp te lezen.
'Werkgelegenheid op peil brengen'
De Commissaris van de Koning van Drenthe, Jacques Tichelaar sluit hierbij graag aan: 'Ik ben heel blij met het succesvolle resultaat van de taskforce. Dit biedt de kans om de werkgelegenheid in Zuidoost-Drenthe op termijn weer op peil te brengen. En nieuwe innovatieve bedrijven zetten de traditie van maakindustrie en innovatie voort.'
Hans de Jong, CEO Philips Benelux zegt: 'Wij zijn bijzonder verheugd dat met Chezz Partners en de steun van de NOM en Economische Zaken een nieuw perspectief voor de fabriek in Emmen wordt gecreeerd. Wij geven daar onze volledige support aan.'
Chezz is een groep van hightech MKB-bedrijven, onder andere in de industriele toelevering, sensortechnologie en draadloze producten. Het eerste bedrijf dat Chezz wil vestigen in Emmen, gaat zich toeleggen op de ontwikkeling en verkoop van slimme, energiezuinige straatverlichting.

Wethouder Arends: 'Massaontslag Philips is onzalig plan'
Geplaatst op donderdag 11 december 2014 18:21

Emmen - De gemeente Emmen gaat alles doen om het massaontslag bij Phillips Lightning in Emmen te voorkomen. Wethouder Bouke Arends van Emmen zegt dat het nieuws als een bom is ingeslagen. Hij gaat morgen hierover praten met de directie.
Het bedrijf gaat eind september 2016 dicht, waardoor er ruim 200 banen verdwijnen.
'Het kan niet waar zijn dat een winstgevend bedrijf als Philips 100 mensen op straat zet om het werk in elders in de wereld laten uitvoeren', zegt Arends. 'Ik ben dan ook heel erg teleurgesteld door dit onzalige plan.'
Arends wil samen met de lokale, provinciale en landelijke politiek en vakbonden één front vormen om de ontslagen bij Phillips Lighting in Emmen van tafel te krijgen.

Arends niet schuldig wel verantwoordelijk voor dierentuin

EMMEN - Bouke Arends voelt zich als ex-President Commissaris van het Dierenpark Emmen wel verantwoordelijk, maar niet schuldig aan de financiële malaise bij de dierentuin.

http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/arends-niet-schuldig-wel-verantwoordelijk-voor-dierentuin

Dierenpark Emmen gered - wel veel ontslagen

Het voortbestaan van , dat al geruime tijd in financiële problemen verkeert, is voorlopig verzekerd. De werknemers van Dierenpark Emmen zijn akkoord gegaan met het sociaal plan en een nieuwe cao. Hierdoor komt het dierenpark ook in aanmerking voor een lening van de gemeente Emmen. Dit meldt CNV Vakmensen.

Veel werknemers van het dierenpark raken echter ondanks dit akkoord hun baan kwijt. Bij het dierenpark werken zo'n 170 mensen. 69 van hen moeten volgend jaar vertrekken.

Voormalige Philips-locatie Emmen krijgt nieuwe invulling
CdK Tichelaar vindt sluiting Philips 'verwerpelijk'
Geplaatst op donderdag 11 december 2014 20:38

Emmen - De onverhoedse mededeling van Philips dat haar fabriek in Emmen sluit, is verwerpelijk en getuigt van 'normoverschrijdend gedrag’'. Dat oordeel velt Jacques Tichelaar, commissaris van de Koning in de provincie Drenthe.
'Nu al een fabriek opgeven omdat je in 2016 verwacht geen winst meer te maken, is ongelooflijk onfatsoenlijk en vernederend', aldus de Jacques Tichelaar. 'En dat voor een onderneming die de mond vol heeft van maatschappelijk verantwoord ondernemen.'

Het concern heeft besloten de vestiging in Emmen, waar straatlantaarns worden gemaakt, te sluiten en de productie over te hevelen naar Polen. 'Als je voorziet dat je producten naar verwachting over twee jaar te duur zullen zijn, dan ligt het voor de hand om nu te kijken naar maatregelen om dit te voorkomen. Philips neemt die moeite niet eens. Het enige antwoord is gelijk: sluiting', aldus Tichelaar.

'Kil besluit'

In Emmen komen meer dan tweehonderd mensen op straat te staan. Commissaris Tichelaar stoort zich mateloos aan de kille wijze waarop het besluit bekend is gemaakt. 'Het is gebruikelijk in dit land dat bedrijven eerst met relevante partijen, werknemers en overheid, overleggen over ingrijpende zaken. Hier wordt echter laconiek een voldongen feit afgekondigd.' De commissaris roept het kabinet en de Tweede Kamer op om bikkelhard en afwijzend te reageren op de handelwijze van Philips.

Geen vertrouwen

Dat het concern wil proberen haar werknemers van werk naar werk te begeleiden, wekt geen vertrouwen bij het provinciebestuur van Drenthe. Ard van der Tuuk, gedeputeerde economische zaken: 'Emmen ligt in een regio waar weinig arbeidsplaatsen voor handen zijn. We krijgen Europees geld om de werkgelegenheid overeind te houden, en nu presteert onze `nationale trots Philips’ het om daar een pennenstreek door te halen.'

Commissaris Tichelaar stoort zich mateloos aan de kille wijze waarop het besluit bekend is gemaakt.

Wethouder Arends: 'Massaontslag Philips is onzalig plan'

Hebben beide Heren nog de moeite genomen om hun gezicht op de banenmarkt te laten zien nu hun uitspraken niets uitgehaald hebben??????


LAAT EEN BERICHT ACHTER

U moet zijn ingelogd om een bericht te kunnen plaatsen. Log in of registreer je om een reactie te kunnen plaatsen.