dossiers
Een historische dag voor het Drentse voetbal én in het bijzonder voor E...
De Provinciale Statenverkiezingen van Flevoland vinden plaats op 20 maar...
In de rubriek Emmen.Toen laten we elke week een foto zien van Emmen uit ...
Hoeveel windmolens krijgt de gemeente Emmen? In dit dossier een overzich...
Regio

'Gemeente moet post sneller afhandelen'

Geplaatst op woensdag 14 februari 2018 15:27
  • Gemeentehuis Emmen. © Rien Kort

pinterestmail

Emmen - De Rekenkamercommissie Emmen (RKE) heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop de gemeente Emmen post van haar inwoners beantwoordt.

In 2012 heeft de Rekenkamer Emmen onderzoek gedaan naar de manier waarop de gemeente Emmen met post omgaat. Er is gekeken naar hoe lang het duurt voordat inwoners een reactie krijgen, en welke afspraken er gemaakt zijn over postafhandeling. Een van de adviezen uit het rapport was dat er in de gemeentelijke organisatie afspraken gemaakt zouden worden over wanneer brief beantwoordt zou moeten worden. Met de aanbevelingen uit het RKE-rapport uit 2012 is niet veel gebeurd: de meeste zijn niet uitgevoerd.

De RKE weet dat inwoners van Emmen het op tijd afhandelen van hun brieven en e-mails belangrijk vinden. Niet tijdig post beantwoorden of helemaal geen antwoord ontvangen is naar mening van de RKE slecht voor het vertrouwen van de inwoner in de overheid.

Aanbevelingen

De gemeente moet moet nieuwe afspraken maken met duidelijke termijnen voor tijdige postafhandeling. Ook zou de gemeente dit moeten gaan controleren. 'Dus als je afspreekt binnen een week antwoord te geven, dan is het nodig dat er iemand op toeziet. Zo weten de inwoners ook wat zij kunnen verwachten', aldus de commissie. 'De gemeente Emmen vindt goede dienstverlening belangrijk. Daar hoort volgens de RKE ook een goede afhandeling van de post bij en dat zou in alle lagen van de organisatie aandacht moeten krijgen.'

Het is belangrijk dat de gemeente regelmatig verslag uitbrengt aan de gemeenteraad en jaarlijks een rapport openbaar maakt over de tijdigheid van de postafhandeling.

Ervaringen van inwoners

De RKE heeft ook inwoners gevraagd naar hun ervaringen met betrekking tot de postafhandeling. Hieruit komt naar voren dat een reactie op een brief in voorkomende gevallen lang op zich kan laten wachten.

De gemeenteraad controleert of het college van Burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert. De RKE is onafhankelijk en helpt de gemeenteraad bij zijn controlerende taak. Onderzoek doen naar het beleid is een manier om erachter te komen of de resultaten op een goede manier zijn gehaald. De RKE geeft als het nodig is advies over wat er beter kan.

 

whatsappTip de redactie via WhatsApp! Voeg 'Emmen.nu' toe als contact in uw telefoon, 06-5751 5176, en stuur ons uw tips, foto’s en video’s.